Hjälp - GL300


Laddning

Enheterna laddas med tillhörande laddare eller annan laddare med samma USB-kontakt. När enheten laddar så blinkar den röda dioden. När 95 % är laddat övergår den till att lysa konstant. Fortsätt ladda 15 minuter för att uppnå 100 % kapacitet.

I de flesta fall räcker 95 % viket motsvarar drygt 7,5 timmars driftstid.


Kontakt för laddning sitter på sidan, pilla loss luckan från det som är vänster på bilden.

Start

Håll in knappen på ovansidan 2-3 sekunder tills den röda lampan lyser.

Starta enheten ca 10 minuter innan enheten används, låt den ligga still utomhus under den tiden för att hitta GPS-position.

Blå lampa

När den letar GPS-position blinkar lampan, när den har fått en GPS-position lyser den hela tiden.

Grön lampa

Ska blinka (var 3:e sekund), visar att kontakten med telefonnätet är OK.

Röd lampa

Blinkar vid uppstart och avstängning. Om den lyser eller blinkar längre är något fel, starta om enheten

Avstängning

Håll in knappen på ovansidan 2-5 sekunder tills den löda lampan lyser. När enheten stängs av lyser lamporna på olika sätt. Det tar normalt 5-10 sekunder för enheten att stänga av sig men kan ibland ta betydligt längre tid.