Livelox instruktionsfilmer

Introduktion till Livelox


Livelox i skolan - Del 1: Skapa konto


Livelox i skolan - Del 2: Skapa aktivitet

Administrera enheter

Det går att lägga in en enhet på sin personliga profil. På sidan för "Mitt användarkonto" går du till "Trackingenheter".

Klicka på "Lägg till trackingenhet"

Välj typ = TrackTape

Skriv in IMIE-numret som finns på baksidan av enheten.

När den är kopplad så kan man se bla batteristatus och när den senast var uppkopplad.