Hjälpsida för Tracktape


Laddning och batteri

Enheten laddas med en trådlös laddplatta (Qi-laddare), samma som används för moderna mobiltelefoner.

Laddarna fungerar lite olika men oftast finns det en indikation på laddplattan som ändrar färg när enheten laddas.

TrackTape's Qi-laddare växlar från grön till blått när laddaren är aktiv.

Batteriet räcker under normala förhållanden 8 timmar.

För att kontrollera status på batteriet används appen TrackTape Manager.


Positionering

Enhetens position sparas var 5:e sekund.

Positionsdata skickas till Livelox var 25:e sekund, dvs 5 åt gången. Det medför att det är ca 30 sekunders fördröjning i Livelox.

När enheten har är aktiverad och har fått sin görsta korrekta postions så piper den 1 gång.