GPS i skolan

GPS-tracking är ett utmärkt hjälpmedel för att elever ska får en bättre förståelse för orientering och klara av den delan av Idrott och Hälsa.

För läraren


Direkt när eleverna sprinter iväg så går det att följa hur de tar sig fram. Man ser då dirket vilka som har problem och kan fånga upp dem för en genomgång när de kommer i mål. De som klarar övningen utan problem kan nästa gång får en svårare uppgift.

För eleven


Man får en bättre återkoppling och lär sig hur man ska orientera på ett bra sätt.

Man har också en trygghet i att om man springer vilse så vet läraren exakt vart man är och kan komma och hämta mig.

Roligare


Lektionerna blir efektivare och roligare för alla.

Tips på övningar

Här är några tips på vad man kan göra i skolan.

Fast bana

Några olika banor från lätt till svår som eleverna kan öva på.

Enkelt att genomföra

  • Kontrollerna sitter ute under en längre period.
  • Lägg upp aktiviteten i Livelox.
  • Eleverna kan springa om banan för att se om det går bättre

Poängorientering

Ett antal kontroller som är vädra olika poäng.

Låt eleven avgöra

Eleven bestämmer själv vilka och hur många kontroller som ska tas.

Betygsbana

När det är dags för betygssättning kan det vara bra att hålla till i ett nytt område.

Rätt utmaning

Ge eleverna en lagom utmaning där de får möjlighet att visa vad de kan.